депозитарій

депозитарій
1. спеціалізований інститут для зберігання цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) та обліку прав власності на цінні папери.
2. юридична особа, яка провадить виключно депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів. Створюється у формі відкритого акціонерного товариства, учасниками якого є не менше ніж 10 зберігачів, причому частка одного учасника в статутному фонді депозитарію не може перевищувати 25% цього фонду.

1.Фондовий ринок. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. (спец. «Фінанси» і «Банківська справа») — К.: КНЕУ 2. Фондовий ринок: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. (спец.. . 2001.

Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "депозитарій" в других словарях:

  • депозитарій — ю, ч. 1) Офіційний зберігач чого небудь. || Юридична особа, якій передаються кошти, цінні папери, товари без переходу до неї права власності на них. •• Депозита/рій інвестиці/йного фо/нду юридична особа, яка оперує активами на підставі… …   Український тлумачний словник

  • депозитар — (лат. depositarius) чувар, оној на кого му е дадено или доверено нешто на чување …   Macedonian dictionary

  • депозитарій — 1 іменник чоловічого роду сховище цінностей депозитарій 2 іменник чоловічого роду держава або міжнародна організація, що зберігає оригінал міжнародного договору депозитарій 3 іменник чоловічого роду, істота про фізичну особу …   Орфографічний словник української мови

  • кліринговий депозитарій — депозитарій, який одержав дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення клірингу щодо операцій з цінними паперами …   Глосарій термінів фондового ринку

  • клієнти депозитарію — зберігачі, які уклали з ним депозитарний договір, емітенти щодо рахунків власних емісій, відкритих на підставі договорів про обслуговування емісії цінних паперів, а також інші депозитарії, з якими укладено договори про кореспондентські відносини …   Глосарій термінів фондового ринку

  • номінальний утримувач — депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у національній… …   Глосарій термінів фондового ринку

  • Хранение и управление вкладами — или, технически, депозитная операция одна из операций учреждений краткосрочного кредита. Это договор, в котором одна сторона (депозитар) принимает на хранение от другого (депонента) какие либо ценности с условием возврата их по первому требованию …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • депозитарний — а, е. Стос. до депозитарію. •• Депозита/рна дія/льність надання послуг щодо зберігання цінних паперів. Депозита/рна опера/ція сукупність дій депозитарної установи. Депозита/рна устано/ва зберігач, або депозитарій цінних паперів. Депозита/рний… …   Український тлумачний словник

  • кореспондентські відносини щодо цінних паперів — оформлені договором відносини між депозитаріями, згідно з яким один депозитарій веде облік цінних паперів, що зберігаються в іншому депозитарії …   Глосарій термінів фондового ринку

  • ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги. Депозитарием (в этом смысле) может быть только юридическое лицо. Депозитарий. несет гражданско правовую ответственность за сохранность… …   Энциклопедия юриста


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»